Regulamin

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 i kończy się o godz. 10.00 następnego dnia
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez wynajmującego, kwota za nie wykorzystany okres nie jest zwracana
 3. W razie rezygnacji z pobytu, zadatek nie ulega zwrotowi
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w trakcie pobytu w ośrodku.
 5. Zabrania się palenia tytoniu, świeczek w domkach, pokojach.
 6. Przebywanie na terenie ośrodka osób trzecich bez zgody właściciela jest zabronione.
 7. Właściciel nie odpowiada za uszkodzone mienie tj. parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domkach, pokojach.
 8. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 9. Pobieramy opłatę klimatyczną ustalaną przez Urząd Gminy Mielno.
 10. Za każda dodatkową osobę w domku, pokoju pobieramy opłatę.
 11. Za zgubienie klucza lub zniszczenie wkładki pobierana jest opłata 80 zł.
Menu